Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van hetantwoordop.nl, is het mogelijk dat de informatie die op hetantwoordop.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op hetantwoordop.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Hetantwoordop.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van hetantwoordop.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van hetantwoordop.nl te kunnen raadplegen. hetantwoordop.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. hetantwoordop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor hetantwoordop.nl geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van hetantwoordop.nl kunnen links naar websites van derden staan. hetantwoordop.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van hetantwoordop.nl blijven te allen tijde voorbehouden aan hetantwoordop.nl. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van hetantwoordop.nl.